Huiswerkbegeleiding en bijlessen omgeving Gorinchem

Introductie

Sommige leerlingen in het basis-, voortgezet onderwijs en het MBO hebben moeite met de leerstof. Dit kan worden veroorzaakt door bijvoorbeeld een leerprobleem als dyslexie of dyscalculie. De stof van bepaalde vakken wordt in ieder geval moeilijk gevonden. Het gevolg kan zijn dat achterstanden optreden. Op school is het niet altijd mogelijk om aan kinderen extra zorg te besteden.

Instituut Bartolomeus biedt de volgende mogelijkheden:
 • Bijles
 • Huiswerkbegeleiding
 • Cursussen
 • Remedial Teaching
 • Cito-toets en IEP Eindtoets-training
 • Examentraining
 • Volwassenenonderwijs op het gebied van rekenen, Nederlands en Engels

Basisonderwijs

Voor het basisonderwijs kan Instituut Bartolomeus u de volgende hulp aanbieden:
 • ondersteuning bij de vakken lezen, rekenen en taal;
 • begeleiding van specifieke leerproblemen bij de genoemde vakken;
 • ondersteuning bij het leren van de leerstof van zaakvakken, waaronder ook Engels;
 • onderwijs van de moderne talen Frans en Duits, als opstap voor het voortgezet onderwijs en als extra uitdaging voor begaafde leerlingen;
 • voorbereiding van leerlingen op de CITO en IEP eindtoets.
 • brugklastraining voor leerlingen uit groep 8.

Voortgezet onderwijs

Voor het Voortgezet onderwijs kan Instituut Bartolomeus u de volgende hulp aanbieden:
 • begeleiding bij het maken van huiswerk;
 • bijbrengen van studievaardigheden;
 • begeleiding in het doorgronden van de leerstof en het plannen van het huiswerk;
 • bijlessen in alle vakken;

MBO

Voor het MBO kan Instituut Bartolomeus u de volgende hulp aanbieden:
 • begeleiding bij het maken van huiswerk;
 • bijbrengen van studievaardigheden;
 • begeleiding in het doorgronden van de leerstof en het plannen van het huiswerk;
 • bijlessen in alle vakken;

Werkwijze

Instituut Bartolomeus verzorgt begeleiding in Gorinchem en omstreken.
In een intakegesprek bepalen de leerling, de ouder en de begeleider van Instituut Bartolomeus de leervraag.
Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld. De bezoektijden worden in onderling overleg bepaald.

Onze leslocatie is Wijkgebouw de Heul in Gorinchem waar wij de mogelijkheden hebben voor 1-op-1-begeleiding, maar waar ook in kleine groepjes gewerkt kan worden voor huiswerkbegeleiding.

Het adres:
Nieuwe Hoven 141, 4205 BC Gorinchem

Voordelen

Instituut Bartolomeus biedt de volgende voordelen:
 • leren in de veilige, rustige thuissituatie of in een rustige leeromgeving;
 • een persoonlijke werkwijze, die individuele aandacht garandeert;
 • een concept waarbij de leerling leert te leren op de manier die bij hem of haar past;
 • flexibele werktijden voor de huisbezoeken, omdat ze in overleg worden vastgesteld.

Zomerschool

Instituut Bartolomeus organiseert de Zomerschool in Gorinchem.

Wij bieden:
 • een ochtendprogramma met leervakken zoals begrijpend lezen, woordenschat en rekenen
 • in het middagprogramma is het tijd voor ontspanning met doe-activiteiten als koken, sport, dans en muziek
De Zomerschool is geschikt voor basisschoolleerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8 en ook voor kinderen uit het voortgezet onderwijs.
Het is bedoeld om leerlingen bij te spijkeren, de kennis bij te houden of gewoon als leerzame ontspannende week.
Het programma kan voor een school ook als voorwaarde worden gezien bij overgang naar een volgende klas c.q. groep.

Contact

Voor meer informatie:

Instituut Bartolomeus
Willem Elsschotstraat 208
4207 PT Gorinchem
Telefoon: 06-281 23 591
E-mail: info@instituut-bartolomeus.nl
Copyright © WellKnown Software